Kayıt ol
Şifreniz Mail adresinize gönderilecektir.

Köşe Yazıları

Ermeni Tehciri

Emperyalist ülkelerin desteği,misyonerlerin çalışmaları ve Ermeni çetecilerinin yaptığı faaliyet ve  katliamların önü kesilemiyor durumdaydı.Batılı devletler bir yandan Osmanlıyla değişik cephelerde savaşıyor,b...

Ermeni çeteciler işbaşında

Kafkasya’daki Ermeni katliamları sonunda ,Sadrazam Kamil Paşa “Her bir savaş sonunda yapılan barış anlaşmalarına konulan maddelerin,yeni bir savaş çıkaracak vasıfta olduğunu,Ermenilerin Berlin Anlaşmasına eklet...

Ermeni isyanları

1889 ile 1909 yılları arasındaki yirmi yılda insanca -huzurlu ve refah içerisinde yaşama imkanı verilen, ancak emperyalist güçlerin ekmeğine yağ süren Ermeniler tarafından  yaklaşık kırk adet  isyan ve terörist...

Bizans ve Selçuklular dönemi Ermeniler.

Bazı Ermeni tarihçileri ;Ermenilerin kökünü Yafes’in oğlu Hayk’a bağlarlar.Bunlara göre ;Nuh’un gemisi Tufanda Ağrı dağı üzerine oturmuş,Nuh’un oğulları ve torunları bu bölgede yerleşmiş ve civara yayılmışlardı...