Kayıt ol
Şifreniz Mail adresinize gönderilecektir.

Bazı Ermeni tarihçileri ;Ermenilerin kökünü Yafes’in oğlu Hayk’a bağlarlar.Bunlara göre ;Nuh’un gemisi Tufanda Ağrı dağı üzerine oturmuş,Nuh’un oğulları ve torunları bu bölgede yerleşmiş ve civara yayılmışlardır.Nuh’un torununun torunu olarak kabul ettikleri Hayk ,130 yaşında iken Sincar taraflarına giderek Babil kulesinin inşasında bulunmuş,Kulenin yıkılması üzerine de oğulları ve torunları ile birlikte Bel’den kaçarak Ermenistan’a gelmiş ve çoğalmışlardır.

Ermeni tarihçilerin hepsi ,köklerini kendilerine yakın Asur,Yunan ve Yahudi eserlerine bağlarlar.Bazı tarihçileri de Askanaz’lara ve Torgama’lara ,bazıları ise Part’lara bağlar.Sonuçta  Hayk efsanesinin de,Yafes bağlantılarının da krallık silsilelerinin de hiçbir geçerli dayanağı yoktur.

Ermeniler ,Ermenistan’ı Büyük ve Küçük diye ikiye ayırırlar.Büyük Ermenistan; Kuzeyden Karadeniz ve Gürcistan,batıdan Kızılırmak,Doğuda İran ve Hazer Denizi,,Güneyde İran ve Irak ile çevrili yerler,Küçük Ermenistan ise ;Fıratın batısında kalan yerler  ,ayrıca Adana,Çukurova,Tarsus ve Toros dağlarının güneyinde ve Akdeniz’in kuzeyinde kalan ve Kilikya olarak adlandırdıkları yerler de ana vatan olarak kabul ettikleri  sınırlardır.

             

 

Tarih boyunca Ermenilerin yaşadıkları yerler ,istila ordularının geçidi,uğrağı,büyük göçlerin yolu üzerinde olduğu için çeşitli milletler gelerek buralara yerleşmişlerdir.Hristiyanlıktan önce ,ateşe tapan Ermeniler İranlılarla din,dil,kültür birliği oluşturmuşlardır.Hristiyanlıkla birlikte Bizans’a yakınlaşma olmuştur.

Büyük İskender İran hükümdarını mağlup edince ,Ermeniler Makedonya’ya bağlı bir il olarak yaşam sürdüler.İskender’in ölümüyle bu bölgeler Part’ların eline geçti.Ermeniler uzun bir süre de Part’ların himayesinde kaldılar.

V.yy’da İran ile Ermeniler arasında din savaşları başlamış ,katliamlardan kurtulan Ermeni esirler değişik bölgelere sürgüne gönderilmiştir.Bu Ermeni  esir sayısı 500 bin civarında olduğu belirtilmektedir.Araplar Sasani İmparatorluğunu yenerek Ermenistan’ı almış ve 35 bin Ermeni’yi sürgüne göndermişlerdir.

Doğu Roma döneminde Romalılaştırılmak istenen Ermeniler ve her türlü mezalim ve işkencelere maruz kalmışlardır.

Bizans;mezhep düşmanlığı ve Ermenilerin ihanetlerinden dolayı çok sert davranmıştır.Ermenistan denen bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu ve İran arasında  paylaşılmasından dolayı Ermeniler hep bulundukları bölgenin dışına çıkarılmıştır.İmparator II.Justınyanus döneminde Ermeniler Malatya’dan zorla çıkarılarak İstanbul ve Trakya’ya sürülmüştür.

İmparator Morik döneminde Ermeniler Trakya’ya gönderilmiş ,taburlar oluşturularak  Avar’lara karşı savaşta kullanılmıştır. Bir çok Ermeni’nin ,Kendilerine yapılan işkencelere dayanamayarak can verdikleri belirtilmektedir.

İmparator V.Constantin döneminde Erzurum yağmalanmış ve buradaki Ermeniler İmparatorluğun değişik bölgelerine sürgün edilmiştir.

İmparator II.Basile döneminde çok sayıda Ermeni hem zorla tarımda kullanılmış,hem de Bulgar ve Macarlar’a karşı savaşta kullanmak üzere Trakya’ya gönderilmişlerdir.

Romanos Diyogenos  1071 Malazgirt savaşı öncesi Sivas’a sürgüne gönderdiği Ermenileri , eski yerlerine tekrar yerleştireceği vaadiyle ordusuna almış,büyük bir Ermeni öncü birliğini Malazgirt’e Alparslan’a karşı savaşmaları için göndermiştir.Bu öncü Ermeni birliğinin büyük bir bölümü Ahlat’ta Alparslan’ın ordusu tarafından yok edilmiş,gerisi de Malazgirt’te can kaygısına düşerek savaştan kaçmıştır.Anadolu’nun kapıları Türk’lere açılmış,sel gibi gelen Türk akınları karşısında Ermeniler,Fırat boyları,Toros dağları,Orta ve Güney Anadolu ile Suriye’ye sığınmışlardır.Ermeniler varlıklarını Selçuklulara ve Moğollara bağlı kalarak koruyabilmişlerdi.Haçlılardan vahşeti,işkenceyi,kilise soygunlarını gören halk,üç kıta’ya hakim olan ,gayrimüslimlere karşı  insanlık,dinlerine karşı saygı görünce ,Türk ordusu Bizans’ın kapısına dayandığında  “Ayasofya’da Kardinal külahı görmektense,Türk kavuğu görmeyi tercih ederim “demişti.

             

 

Selçukluların Ermenilerin yaşadıkları yerleri  fethetmeleri üzerine ,Ermeni Halkı İran ve Bizanslılardan çok daha farklı bir idare ile karşılaştı.

Anadolu beylikleri devrinde , Haçlı seferleri güzergahında galip gelen tarafı tutmuş,Ramazanoğulları beyliği hakimiyetine girmiştir.Osmanlı’lar döneminde Ermeniler,din ,dil ve yaşayışlarında serbestlik kazanmış,önce Adana civarına yerleşmişlerdir.Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla Ermeniler’in geleceği açısından yepyeni bir dönem başlamıştır.Öyleki ; Rahip Y.G Çark “ Eğer Türk’ler İstanbul’a gelmemiş olsaydı ya da gelmeleri gecikseydi,Ermenilerin İstanbul’a yerleşmeleri ve inkişafları pek şüpheli olacak,hatta belki de izleri bile bulunmayacaktı” demiştir.

Hovakim Türkiye Ermenilerinin patriği ilan edilmiş,İstanbul’a gelen Erzurum,Erzincan,Sivas,Diyarbakırlı Ermeniler Kumkapı-Yenikapı-Samatya-Karagümrük bölgelerine ,Kefe’den gelen Ermeniler ; Tomruk-Edirnekapı bölgelerine  yerleştirilmişlerdir.Yavuz Sultan Selim Han döneminde Çaldıran zaferinin sonunda çok sayıda Ermeni saatçi İstanbul’a getirilmiştir.

 

 

İzzet Oben ÇÜRÜK

 

Devam Edecek ………

Please follow and like us:
error

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.